TEST

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE SKOLERESTAURANTEN I NORGE

Hundsund Skolerestaurant åpnet dørene august 2008 og kom til på ren dugnad i regi av Snarøya kvinne- og familielag.

PÅMELDINGSSKJEMA FOR SKOLEELEVER

Test

HUNDSUND SKOLERESTAURANT

Mat og måltider er sentrale i våre liv, så som nytelse, kilde til glede, møtested og kulturell bærer. Matvanene har også betydning for helsen, og det gjelder både barn og voksne. Bra mat og fysisk aktivitet gjør at barna får det lettere å leke og lære. Barnehagen og skolen har en unik mulighet til å naturlig fremme en helsebringende livsstil med gode matvaner til våre barn, på en positiv måte. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret, men fordi de fleste barna spiser mange av sine måltider utenfor hjemmet, vil andre voksne også påvirke barnas matvaner. Gode og næringsriktige måltider i et trivelig miljø hvor barn og voksne spiser sammen gir personalet muligheter til å formidle og praktisere en positiv atferd til mat og måltider.

HUNDSUND SKOLERESTAURANT

VINNER AV MATOMSORGSPRISEN 2015