SKOLEMAT – BAKGRUNN – HVORFOR – FAKTA

BAKGRUNN – KORT HISTORIKK

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har lang historikk med tanke på kosthold og ernæringsspørsmål. Vi var blant de første som startet opp med husmorskoler. Videre engasjerte vi oss mye for at husstellære skulle inn som undervisning. Fortsatt er vi opptatt av undervisningen innenfor dette området og arbeider for at dette skal styrkes.

Vår hensikt har i alt dette vært at kunnskapen om riktig kosthold og ernæring skal være høy i befolkningen.

Dette betyr at spørsmålet ofte har vært debattert i organisasjonen. Så tok Snarøya kvinne- og familielag denne debatten over til aktiv handling. I 2006 startet de opp arbeidet og planleggingen med servering av varm lunsj i skolen. Hensikten var via eksemplets makt å vise at ved å servere skikkelig mat i skolen, ville elevene orke mer undervisning utover ettermiddagen. Samtidig ville elevene få et mer bevist forhold til matens betydning for konsentrasjon og fysisk velvære.

Snarøya kvinne- og familielag så mulighet i forbindelse med utbyggingen på Fornebu. De kontaktet kommunen og fikk med seg Fornebuorganisasjonen på ideen om å etablere landets første skolerestaurant når Hundsund skole skulle bygges. I og med at dette var et pilotprosjekt her i landet, hentet man erfaringer fra Sverige der dette har vært et tiltak i en årrekke.

ETABLERINGEN

I planleggingen av skolen ble skolerestauranten tegnet inn. Videre så måtte det legges planer for innholdet i maten. Her fantes ikke retningslinjer i Norge og igjen så man til Sverige som hadde dette. Så med det som utgangspunkt ble det hele nedfelt.

Det var viktig å få et eget sted der elevene skulle samles, sitte rundt bord og spise maten. Tiltaket skulle være et tilbud, ikke noe obligatorisk. Så elever som hadde med matpakke skulle også kunne spise i restauranten. Restauranten skulle også være et sted der skolens personale kunne ha sin matpause.

HVA ER HUNDSUND SKOLERESTAURANT?

Hundsund skolerestaurant er et non-profit selskap som tilbyr varm lunsj ved Hundsund ungdomsskole i Bærum. Tiltaket er en abonnementsordning basert på foreldrebetaling.

Måltidene tilberedes på skolen etter retningslinjer for riktig ernæring.

Tiltaket er en del av skolen – men selvstendig. Restauranten sørger for varm lunsj til 2 barnehager og Bærumssvømmernes sitt SFO-tilbud. I tillegg tilbyr de middag hver tirsdag og torsdag for alle som måtte ønske det.

Her kan hvem som helst komme og kjøpe rimelig middag. Dette tilbudet benyttes av mange familier.

Det tilbys dietter der dette er ønskelig enten på grunn av allergi/intoleranser eller av kulturelle årsaker.

Når skolen har særskilte temaer i sin undervisning, f.eks fokus på India, serveres det indisk mat i skolerestauranten. Får-i-kålens dag markeres, halloween, jul m.m

Fisk serveres opptil to ganger i uken.

ØKONOMI – FINANSIERING

Det er ingen tvil om at det må investeringer til for å få dette i gang. Det koster penger. Men for å spare penger på lang sikt så er man nødt til å se på den kostnaden som en investering. Det vil koste adskillig mer å reparere kostholdsrelaterte livsstilssykdommer i fremtiden enn en investering i skolemåltid.

Bærum kommune bygget de faste lokalitetene så som våtrom til vask, fryserom, kjølerom m.m

Snarøya kvinne- og familielag finansierte alt ”løst utstyr” så som storkjøkkenutstyr, horeca, buffé m.m.

Kostnadene som laget skulle finansiere landet på ca. 1,1 million kroner i 2008. Laget fikk dette til takket være støtte fra enkelte leverandører som så den samfunnsmessige betydningen av prosjektet. Laget fikk ikke lån i noen bank og de lånte derfor private midler for å få prosjektet i gang.

Hundsund skolerestaurant er et non-profit selskap – de driver uten overskudd.

Det er ansatt 2 fulltids kokker, 1 fulltids kjøkkenmedarbeider og èn i 80 % stilling og èn liten admin-stilling (samt samarbeid med arbeidsmarkedstiltak). I tillegg er det frivillige fra Snarøya kvinne- og familielag som er med i personalgruppen.

En matpakke laget etter ”Norske retningslinjer for skolemåltid” koster ca 27 kroner per dag i 2008. Dette er beregnet ved at man har laget flere utgaver av matpakke etter myndighetenes veiledning.

En varm lunsj kostet ved Hundsund skole 38 kroner per dag per elev i 2008. Dette dekker totalkostnadene som er råvarer, lønn til kokkene/personalet og driften.

Hundsund skolerestaurant har også en ordning der familier med lav inntekt kan søke støtte. Retningslinjene for denne støtten tar utgangspunkt i kommunens retningslinjer for slik støtte til SFO og barnehage og det går på familieinntekt. Ved lavest inntekt betaler familien 25 kroner per dag per lunsj (2008). Hundsund skolerestaurant dekker mellomlegget.

Hundsund skolerestaurant serverer ca 260 porsjoner hver dag på skolen.

I tillegg leverer restauranten følgende utenfor skolen:

– 120 porsjoner daglig til Hundsund barnehage

– Varm lunsj 3 ganger i uken til Flåklypa barnehage

– Bærumssvømmernes sitt SFO-tilbud

– Middagsåpent for alle tirsdager og torsdager mellom kl. 15 og 18.

I tillegg har restauranten et samarbeid med Snarøya sportsklubb ved ulike arrangementer, samt andre idrettsklubber i nærmiljøet.