Norges Kvinne- og familieforbund. Logo.
SKOLEMAT – BAKGRUNN – HVORFOR – FAKTA

Bakgrunn – kort historikk

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har lang historikk med tanke på kosthold og ernæringsspørsmål. Vi var blant de første som startet opp med husmorskoler. Videre engasjerte vi oss mye for at husstellære skulle inn som undervisning. Fortsatt er vi opptatt av undervisningen innenfor dette området og arbeider for at dette skal styrkes.

Vår hensikt har i alt dette vært at kunnskapen om riktig kosthold og ernæring skal være høy i befolkningen.

Dette betyr at spørsmålet ofte har vært debattert i organisasjonen. Så tok Snarøya kvinne- og familielag denne debatten over til aktiv handling. I 2006 startet de opp arbeidet og planleggingen med servering av varm lunsj i skolen. Hensikten var via eksemplets makt å vise at ved å servere skikkelig mat i skolen, ville elevene orke mer undervisning utover ettermiddagen. Samtidig ville elevene få et mer bevist forhold til matens betydning for konsentrasjon og fysisk velvære.

Snarøya kvinne- og familielag så mulighet i forbindelse med utbyggingen på Fornebu. De kontaktet kommunen og fikk med seg Fornebuorganisasjonen på ideen om å etablere landets første skolerestaurant når Hundsund skole skulle bygges. I og med at dette var et pilotprosjekt her i landet, hentet man erfaringer fra Sverige der dette har vært et tiltak i en årrekke.

Etableringen

I planleggingen av skolen ble skolerestauranten tegnet inn. Videre så måtte det legges planer for innholdet i maten. Her fantes ikke retningslinjer i Norge og igjen så man til Sverige som hadde dette. Så med det som utgangspunkt ble det hele nedfelt.

Det var viktig å få et eget sted der elevene skulle samles, sitte rundt bord og spise maten. Tiltaket skulle være et tilbud, ikke noe obligatorisk. Så elever som hadde med matpakke skulle også kunne spise i restauranten. Restauranten skulle også være et sted der skolens personale kunne ha sin matpause.

Hva er Hundsund skolerestaurant?

Hundsund skolerestaurant er et non-profit selskap som tilbyr varm lunsj ved Hundsund ungdomsskole i Bærum. Tiltaket er en abonnementsordning basert på foreldrebetaling.

Måltidene tilberedes på skolen etter retningslinjer for riktig ernæring.

Tiltaket er en del av skolen – men selvstendig. Restauranten sørger for varm lunsj til 2 barnehager og Bærumssvømmernes sitt SFO-tilbud. I tillegg tilbyr de middag hver tirsdag og torsdag for alle som måtte ønske det.

Her kan hvem som helst komme og kjøpe rimelig middag. Dette tilbudet benyttes av mange familier.

Det tilbys dietter der dette er ønskelig enten på grunn av allergi/intoleranser eller av kulturelle årsaker.

Når skolen har særskilte temaer i sin undervisning, f.eks fokus på India, serveres det indisk mat i skolerestauranten. Får-i-kålens dag markeres, halloween, jul m.m

Fisk serveres opptil to ganger i uken.

Økonomi – finansiering

Det er ingen tvil om at det må investeringer til for å få dette i gang. Det koster penger. Men for å spare penger på lang sikt så er man nødt til å se på den kostnaden som en investering. Det vil koste adskillig mer å reparere kostholdsrelaterte livsstilssykdommer i fremtiden enn en investering i skolemåltid.

Bærum kommune bygget de faste lokalitetene så som våtrom til vask, fryserom, kjølerom m.m

Snarøya kvinne- og familielag finansierte alt ”løst utstyr” så som storkjøkkenutstyr, horeca, buffé m.m.

Kostnadene som laget skulle finansiere landet på ca. 1,1 million kroner i 2008. Laget fikk dette til takket være støtte fra enkelte leverandører som så den samfunnsmessige betydningen av prosjektet. Laget fikk ikke lån i noen bank og de lånte derfor private midler for å få prosjektet i gang.

Hundsund skolerestaurant er et non-profit selskap – de driver uten overskudd.

Det er ansatt 2 fulltids kokker, 1 fulltids kjøkkenmedarbeider og èn i 80 % stilling og èn liten admin-stilling (samt samarbeid med arbeidsmarkedstiltak). I tillegg er det frivillige fra Snarøya kvinne- og familielag som er med i personalgruppen.

En matpakke laget etter ”Norske retningslinjer for skolemåltid” koster ca 27 kroner per dag i 2008. Dette er beregnet ved at man har laget flere utgaver av matpakke etter myndighetenes veiledning.

En varm lunsj kostet ved Hundsund skole 38 kroner per dag per elev i 2008. Dette dekker totalkostnadene som er råvarer, lønn til kokkene/personalet og driften.

Hundsund skolerestaurant har også en ordning der familier med lav inntekt kan søke støtte. Retningslinjene for denne støtten tar utgangspunkt i kommunens retningslinjer for slik støtte til SFO og barnehage og det går på familieinntekt. Ved lavest inntekt betaler familien 25 kroner per dag per lunsj (2008). Hundsund skolerestaurant dekker mellomlegget.

Hundsund skolerestaurant serverer ca 260 porsjoner hver dag på skolen.

I tillegg leverer restauranten følgende utenfor skolen:

- 120 porsjoner daglig til Hundsund barnehage

- Varm lunsj 3 ganger i uken til Flåklypa barnehage

- Bærumssvømmernes sitt SFO-tilbud

- Middagsåpent for alle tirsdager og torsdager mellom kl. 15 og 18.

I tillegg har restauranten et samarbeid med Snarøya sportsklubb ved ulike arrangementer, samt andre idrettsklubber i nærmiljøet.

Erfaringer

Elevenes

0%
av elevene spiste salat/grønnsaker til lunsj
0%
mente de spise mer salat/grønnsaker nå sammenlignet med hva de før gjorde
0%
av elevene har spist/smakt på fiskerettene
0%
mente de hadde spist mer fisk enn de gjorde før
0%
av elevene svarte at de hadde smakt mat som de ikke hadde smakt før
0%
har svart at det er mat de ikke tidligere likte, men som de nå synes er OK
0%
svarte at de syntes det var lettere å smake på nye matretter i skolerestauranten enn hjemme
0%
mener de har blitt mer oppmerksomme på hva tradisjonell norsk kost er enn før
0%
mener de har lært mer om andre lands matkultur
0%
av elevene mener at maten de spiser til lunsj har betydning for hvor mye de orker i løpet av skoledagen
0%
mener at lunsjen har betydning for konsentrasjon og gir mer energi til gymtimene
0%
mener lunsjen har betydning for lekselesingen
0%
mener at lunsjen har betydning også for aktiviteter etter skoletid
0%
av elevene mener at det du spiser nå har betydning for deres helse nå
0%
mener de er mer opptatt av hva de spiser til lunsj nå enn hva de var før
0%
mener at riktig kosthold har betydning for egen helse når de blir eldre
0%
mener de nå har mer kunnskap om hvorfor sunn mat er viktig for helsen og det videre liv

Lærernes

Elevene klarer dobbeltime på ettermiddagen uten pause

Elevene er roligere under lunsjen og har større konsentrasjon

Bedre konsentrasjon blant elevene og lærere

Forhindrer at for mange ikke spiser mat

Mindre forsøpling i korridorene

Elevene klager ikke over at de er sultne utover dagen

Lunsjen er blitt et hyggelig og sosialt høydepunkt midt på dagen

Foreldrenes

Spiser plutselig salat og smaker på nye ting hjemme

Småspiser ikke lenger

Dette gjør skoledagen komplett

Er blid og gjør lekser uten masing

Vi har fått et ny sønn

Vi foreldre vil ha kurs

Smaker på matretter han vanligvis ikke gjør

Datteren min har begynt å spise frukt

Myter og holdninger

Det er for dyrt.

 • Matpakken er IKKE gratis

 • Kostholdsrelaterte livsstilssykdommer koster. Skolemåltid er forebyggende helsetiltak

Skaper sosialøkonomiske forskjeller.

 • Alle har ulik matpakke og det er lett å se de sosiale forskjellene gjennom innhold og utforming av matpakken

 • Støtteordninger bidrar til at alle kan betale for dette

 • Ingen vet hva den enkelte betaler

 • Alle får den samme maten

 • Alle elever spiser i restauranten – også de med matpakke

 • Dette skaper et sosialt fellesskap og godt miljø

Belastning for lærere/tar tiden vekk fra undervisningen.

 • Ingen lærere lager maten

 • Ingen lærere organiserer serveringen

 • Maten lages av profesjonelle kokker

 • Frukt/grønt i skolen trenger involvering av lærer, lunsjen gjør ikke det

Dette er foreldrenes ansvar.

 • Vi tar ikke ansvaret fra foreldrene

 • Vi tar ansvar for barna

 • Mange har ikke med seg matpakke

 • 1 av 3 spiser ikke matpakken sin

 • 1 av 5 spiser ikke frokost hjemme

Barnehagen og Skolen har en unik mulighet å påvirke til gode matvaner og senere bedre folkehelse. Det er en fantastisk mulighet og et stort ansvar.
Telefonnummer: 47 23 26 66
Epost: post@hundsundskolerestaurant.no
Snarøyveien 81
1367 Snarøya