Snarøya Kvinne- og Familielag tilbyr varme, komplette, næringsberegnede og porsjonstilpassede måltider for elevene på Hundsund ungdomsskole.

Måltid og drikke er til kostpris

NOK 44dag og elev

ved betaling helt skoleår.

Ja, jeg ønsker å melde meg på

 

Betalingsalternativ. Velg hva du ønsker

Betaling skjer forskuddsvis. Velg alternativet som passer best for deg.

Jeg vil betale for et helt (1/1) skoleår, 190 dager kr. 8.360.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale for et halvt (1/2) skoleår, aug-des, jan-juni kr. 2 x 4.275.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale hver måned kr. 874 per måned (periodisert 10 mnd per år) (Mulighet for fast trekk vil komme som alternativ første gang regningen betales i nettbank. Faktura sendes per mail)
 

Regning sendes til

 

TIL INFORMASJON

Elever med gluten eller laktoseintoleranse kan få tilpasset kosten. Relevant dokumentasjon (legeattest) vedlegges dette skjema.

Hundsund Skolerestaurant tilbyr Halal.

Ved sykdom/fravær vil det kun etter 5 fraværsdager bli fratrekk. Tilbakebetaling vil skje etter vist legeerklæring.

Innmeldingen gjelder ut 10 klasse

Oppsigelse er gjensidig og kan gjøres med 1 - en - måneds varsel fra den 30. i måned . Ved abonnement- alternativ hel el. halvt år, vil det bli gjort en avregning basert på månedsbetaling og kr 100.-. i gebyr.

Hundsund Skolerstaurant forbeholder seg retten til prisendringer i perioden abonnementet varer. Informasjon om dette vil distribuert i god tid før eventuell prisendring.

Det er anledning til å søke om støtte. Søknad må være oss i hende ca. 1 måned før den dato den søkes fra.

Jeg har lest og godtar vilkårene

Barnehagen og Skolen har en unik mulighet å påvirke til gode matvaner og senere bedre folkehelse. Det er en fantastisk mulighet og et stort ansvar.
Telefonnummer: 917 33 706
Epost: tce@hundsundskolerestaurant.no
Snarøyveien 81
1367 Snarøya