Snarøya Kvinne- og Familielag tilbyr varme, komplette, næringsberegnede og porsjonstilpassede måltider for elevene på Hundsund ungdomsskole.

Måltid og drikke er til kostpris

54 kr. / dag og elev ved betaling 1/1 skoleår.

55 kr. / dag og elev ved betaling 1/2 skoleår.

56 kr. / dag og elev ved betaling per mnd.

  Ja, jeg ønsker å melde meg på

   

  Betalingsalternativ. Velg hva du ønsker

  Betaling skjer forskuddsvis. Velg alternativet som passer best for deg.

  Jeg vil betale for et helt (1/1) skoleår, 190 dager kr. 10.152.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale for et halvt (1/2) skoleår, aug-des, jan-juni kr. 2 x 5.170.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale hver måned kr. 1170.- per måned (periodisert 9 mnd per år). Det må opprettes e-faktura ved første betaling, fakturaen sendes på e-post første uken i september, med 10 dagers forfall. Ubetalt purregebyr belastes neste faktura.
   

  Regning sendes til

   

  TIL INFORMASJON

  På grunn av den store prisøkningen på mat den siste tiden har vi måttet se oss nødt til å øke våre priser fra siste skoleår.

  Elever med gluten eller laktoseintoleranse kan få tilpasset kosten. Relevant dokumentasjon (legeattest) vedlegges dette skjema.

  Hundsund Skolerestaurant tilbyr Halal.

  Innmeldingen gjelder ut 10 klasse

  Oppsigelse er gjensidig og kan gjøres med 1 - en - måneds varsel fra den 30. i måned. Ved abonnement- alternativ hel el. halvt år, vil det bli gjort en avregning basert på månedsbetaling og kr 100.-. i gebyr.

  Hundsund Skolerestaurant forbeholder seg retten til prisendringer i perioden abonnementet varer. Informasjon om dette vil distribuert i god tid før eventuell prisendring.

  Det er anledning til å søke økonomisk støtte. Det må legges ved dokumentasjon på hvorfor man søker. Søknaden blir behandlet på konfidensielt på strengest mulig måte. Søknaden må være oss i hende 1 måned før den dato det søkes fra. Søknaden sendes daglig leder.

  Jeg har lest og godtar vilkårene