Snarøya Kvinne- og Familielag tilbyr varme, komplette, næringsberegnede og porsjonstilpassede måltider for elevene på Hundsund ungdomsskole.

Måltid og drikke er til kostpris

NOK 44dag og elev

ved betaling helt skoleår.

Ja, jeg ønsker å melde meg på

 

Betalingsalternativ. Velg hva du ønsker

Betaling skjer forskuddsvis. Velg alternativet som passer best for deg.

Jeg vil betale for et helt (1/1) skoleår, 190 dager kr. 8.360.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale for et halvt (1/2) skoleår, aug-des, jan-juni kr. 2 x 4.275.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale hver måned kr. 874 per måned (periodisert 10 mnd per år). Det MÅ opprettes e-faktura ved første betaling, for å unngå fakturagebyr kr 40,-. Den 1. fakturaen sendes på e-post første uken i september, med 10 dagers forfall. Ubetalt purregebyr belastes neste faktura.
 

Regning sendes til

 

TIL INFORMASJON

Elever med gluten eller laktoseintoleranse kan få tilpasset kosten. Relevant dokumentasjon (legeattest) vedlegges dette skjema.

Hundsund Skolerestaurant tilbyr Halal.

Ved sykdom/fravær vil det kun etter 5 fraværsdager bli fratrekk. Tilbakebetaling vil skje etter vist legeerklæring.

Innmeldingen gjelder ut 10 klasse

Oppsigelse er gjensidig og kan gjøres med 1 - en - måneds varsel fra den 30. i måned. Ved abonnement- alternativ hel el. halvt år, vil det bli gjort en avregning basert på månedsbetaling og kr 100.-. i gebyr.

Hundsund Skolerestaurant forbeholder seg retten til prisendringer i perioden abonnementet varer. Informasjon om dette vil distribuert i god tid før eventuell prisendring.

Det er anledning til å søke om støtte. Søknad må være oss i hende ca. 1 måned før den dato den søkes fra.

Jeg har lest og godtar vilkårene

Barnehagen og Skolen har en unik mulighet å påvirke til gode matvaner og senere bedre folkehelse. Det er en fantastisk mulighet og et stort ansvar.
Telefonnummer: 917 33 706
Epost: tce@hundsundskolerestaurant.no
Snarøyveien 81
1367 Snarøya