PÅMELDINGSSKJEMA FOR SKOLE-ELEVER

Snarøya Kvinne- og Familielag tilbyr varme, komplette, næringsberegnede og porsjonstilpassede måltider for elevene på Hundsund ungdomsskole.

Måltid og drikke er til kostpris

NOK 44dag og elev

ved betaling helt skoleår.

  Ja, jeg ønsker å melde meg på

   

  Betalingsalternativ. Velg hva du ønsker

  Betaling skjer forskuddsvis. Velg alternativet som passer best for deg.

  Jeg vil betale for et helt (1/1) skoleår, 190 dager kr. 8.360.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale for et halvt (1/2) skoleår, aug-des, jan-juni kr. 2 x 4.275.- (Faktura sendes pr.mail)Jeg vil betale hver måned kr. 874 per måned (periodisert 10 mnd per år). Det MÅ opprettes e-faktura ved første betaling, for å unngå fakturagebyr kr 40,-. Den 1. fakturaen sendes på e-post første uken i september, med 10 dagers forfall. Ubetalt purregebyr belastes neste faktura.
   

  Regning sendes til

   

  TIL INFORMASJON

  Elever med gluten eller laktoseintoleranse kan få tilpasset kosten. Relevant dokumentasjon (legeattest) vedlegges dette skjema.

  Hundsund Skolerestaurant tilbyr Halal.

  Ved sykdom/fravær vil det kun etter 5 fraværsdager bli fratrekk. Tilbakebetaling vil skje etter vist legeerklæring.

  Innmeldingen gjelder ut 10 klasse

  Oppsigelse er gjensidig og kan gjøres med 1 - en - måneds varsel fra den 30. i måned. Ved abonnement- alternativ hel el. halvt år, vil det bli gjort en avregning basert på månedsbetaling og kr 100.-. i gebyr.

  Hundsund Skolerestaurant forbeholder seg retten til prisendringer i perioden abonnementet varer. Informasjon om dette vil distribuert i god tid før eventuell prisendring.

  Det er anledning til å søke om støtte. Søknad må være oss i hende ca. 1 måned før den dato den søkes fra.

  Jeg har lest og godtar vilkårene

  Barnehagen og Skolen har en unik mulighet å påvirke til gode matvaner og senere bedre folkehelse. Det er en fantastisk mulighet og et stort ansvar.
  Telefonnummer: 917 33 706
  Epost: tce@hundsundskolerestaurant.no
  Snarøyveien 81
  1367 Snarøya