Kunnskapsløsheten lenge leve!

Published On: 9. februar 2016 / By /

I dagens papirutgave fra VG (nettet fra 10 feb)slår overskriften mot oss – Gratis skolemat? Nei takk

Videre står det at ni av ti elever har med mat hjemmefra.

Det er forslaget om utredning av gratis skolemat fra SV som er nedstemt av H,FRP, KRF og venstre.

Begrunnelsen er like kunnskapsløs som forventet av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Høyre i stortingets utdanningskomité. Han støtter seg til en undersøkelse fra forskningsrådet som viste at 86 % av alle elever i grunnskolen har med matpakke.

Han unngår elegant å nevne at den samme rapporten viser at 88 % av elevene IKKE spiser grønnsaker og 71 % av elevene IKKE spiser frukt. Enten et bevisst valg av forringelse av fakta eller har representanten helt enkelt ikke lest rapporten.

Det interessante er her hva myndighetene (les Helsedirektoratet) mener at en næringsrik matpakke SKAL inneholde for å være forebyggende for helsa, mettende og næringsrik. Hvor mange matpakker når opp til retningslinjene direktoratet mener barn og unge må spise for å må bra?

Et annet og mye større argument som elskes av motstanderne av innføring av skolemåltid er at det koster for mye og skaper forskjeller.

Håll i er  – her kommer fasiten –

  • Helsevesenet vil akselerere i utgifter på kostrelaterte livsstilsykdommer (ref.Einar Risvik, Nofima)hvis vi ikke klarer å forebygge helsa vår gjennom blant annet kosthold, og Norsk forskning viser at man må begynne med barn og unge.
  • Det er matpakken som skaper de største forskjellene. Det er lett å se hvem familie den enkelte kommer fra i forhold til både innhold og utseende.

 

Med et felles varmt måltid hver dag i barnehage og skole, vil alle spise den samme maten og ingen blir «utenfor».

Det største argumentet fra andre land som har skolemåltid er at – «Skolemåltid utjevner de sosialøkonomiske forskjellene og bidrar til at ALLE barn og unge har mulighet for å lære og konsentrere seg på skolen».

Til alle politikere som ikke har skjønt hva dette innebærer … Barna ORKER mere på skolen når de får et komplett sammensatt måltid tilrettelagt for aldersgruppen!

 

Vi er åpne for besøk – det er bare å ta kontakt –  Kanskje vi kan øke kunnskapen om hva et organisert skolemåltid betyr for både elever og lærere. Vi har jo snart 8 års erfaring, kompetanse og kunnskap!

 

Følg oss
Søk