Eggende fisk på en mandag !

Vi serverer fisk èn til to ganger per uke og i dag tok vi mot til oss og serverte en [...]