Skolemat utjevner sosialøkonomiske forskjeller!

En av de største utfordringene Norge har for tiden er den økede fattigdommen blant barn og unge. På et år [...]