Besøk av Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto.

Storfint besøk på Hundsund Skolerestaurant!

Published On: 13. januar 2016 / By /

Den 15 desember 2015 hadde Hundsund Skolerestaurant storfint besøk.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen hadde takket ja til invitasjonen om å komme på besøk.

For anledningen fikk hun spise lunsj sammen med elever fra alle trinn på ungdomsskolen, lærere, rektor, FAU-leder og Forbundsleder Elisabeth Rusdal.

Statssekretæren fikk innføring i hvordan serveringen foregår gjennom å forsyne seg så som ungdommene kunnskap om hvordan et organisert skolemåltid fungerer i praksis. Hun var ivrig å høre og meget interessert i hvordan vi har fått det til og hvordan alle på skolen opplever skolemåltidsordningen.

Elevene argumenterte med at de orker mer på ettermiddagen og at det er lettere å konsentrere seg. Å sitte ned å spise sammen er veldig positivt. Rektor og lærere påpekte at det skjer noe med miljøet på skolen når man spiser sammen i kantina.

Et naturlig spørsmål fra statssekretæren var hvordan få til skolemåltidsservering på skoler som ikke har kjøkken og her kunne forbundsleder Elisabeth Rusdal og Liselotte Bjelke fra Snarøya kvinne- og familielag komme med mange forslag. Så som at ta i bruk storkjøkken som er lagt ned, samarbeide med hoteller/ kafèer o.l.

Hun var også opptatt av de som ikke har økonomi til å være med på ordningen. Liselotte fortalte at hos oss kan man søke om støtte på samme vilkår som Bærum Kommune har til SFO og Barnehage, og at vi, Hundsund Skolerestaurant, står for mellomlegget. Det fine er at ingen vet hvem som har støtte eller ikke fordi alle spiser samme mat. Med matpakke er det lettere å se sosioøkonomiske forskjeller.

Kjøkkensjef Tom Christian Engeli påpekte at å starte med skolemåltid rundt om i Norge vil skape arbeidsplasser og interesse for faget, men ikke minst interesse for helse og ernæring.

Besøket varte i litt over èn time og det var meget hyggelig. Vi håper at vi kan bygge videre på dette besøket og at vi har «sådd noen skolematfrø» i den blå regjeringen!

Liselotte

 

Følg oss
Søk